Carte mobilă

Ideea de bază:

Programele de voluntariat tip carte mobilă, cum le-am denumit noi, duc cartea acolo unde sunt potenţiali cititori, adică în comunitate. Este vorba fie de comunităţi rurale sau îndepărtate, care nu au acces la bibliotecă, fie de categorii de persoane care, din cauza vârstei, dizabilităţii sau stării de sănătate, au dificultăţi în a se deplasa la bibliotecă.

Scop:

Promovarea lecturii, creşterea gradului de alfabetizare, deservirea categoriilor dezavantajate de deficienţe de mobilitate.

Sugestii de activităţi / roluri pentru voluntari:

  • deplasare la domiciliul persoanelor care împrumută cărţi, pentru a duce şi aduce cărţile
  • identificarea de beneficiari şi comunicarea cu aceştia
  • lectură la domiciliu pentru persoane aflate în incapacitate de a se deplasa şi de a citi independent (vârstnici, persoane cu deficienţe de vedere, bolnavi imobilizaţi la pat, persoane cu diverse alte dizabilităţi, etc.)
  • identificarea de comunităţi izolate care nu au acces la servicii de bibliotecă, identificarea de parteneri în respectivele comunităţi (şcoală, parohie, cămin comunal, etc.) şi comunicarea cu acestea
  • organizarea aspectelor logistice ale deplasării bibliotecii mobile în astfel de comunităţi (transport, bune condiţii de depozitare a cărţilor, spaţiu pentru derularea activităţii, etc.)
  • organizarea fondului de carte care va fi transportat în programul de biblioteca mobilă, colaborare cu bibliotecarul pentru realizarea listei de cărţi
  • organizarea de donaţii pentru fondul de carte al acestor biblioteci
  • lectură publică în comunitatea respectivă
  • asigurarea vizibilităţii programului, etc.

Exemple de programe:

Street Library – Originar din Ghana, proiectul Street Library aduce biblioteci mobile în comunităţi rurale din această ţară şi din alte ţări din regiune, pentru promovarea alfabetizării şi curiozităţii printre copiii dezavantajaţi. Comunităţile pot solicita serviciile acestui program, printr-o aplicaţie prin care îşi asumă responsabilitatea asupra programului numind 2 voluntari locali pentru a facilita implementarea programului, care sunt apoi instruiţi. Biblioteca este apoi plasată oriunde decide organizaţia, fie că este într-un cort, pe un teren de sport, în curtea bisericii sau n incinta unei şcoli. În anumite zile prestabilite, maşina Street Library vine în locaţia respectivă cu cărţi, iar copiii locali vin să citească la faţa locului.
Biblioteca Judeţeană „I.S. Badescu” Sălaj a pus bazele proiectului Biblioteca de la Sat în anul 2008, în parteneriat cu primăriile şi consiliile locale din judeţ. Prin această initiativă s-a dorit ca toţi locuitorii judeţului Sălaj să aibă acces la informaţie şi cunoaştere, indiferent de locul de domiciliu. Cu sprijinul voluntarilor şi nummai, au fost deschise şi dotate biblioteci în mediul rural, în satele aparținătoare comunelor din judeţ. Cărţile au fost donate de diferite edituri, Biblioteca Judeţeană, dar şi de persoane fizice în cadrul campaniei demarate şi coordonate de Biblioteca Judeţeană, „Donaţi o carte bibliotecilor de la sate”, în care au fost şi sunt în continuare implicaţi numeroşi voluntari tineri.
Programul “Biblioteca din Închisoare” este un proiect divers derulat de Greater Edmonton Library Association (GELA) din Canada, pe bază de voluntariat, prin care s-au dotat cu fond de carte biblioteci din închisori şi s-au organizat împrumuturi pentru deţinuţi, s-au organizat cluburi de carte ale deţinuţilor (inclusiv pentru tineri, cu focus pe literatură specifică vârstei), s-a derulat un proiect prin care femeile deţinute se înregistrează citind poveşti, iar înregistrarea e trimisă apoi copiilor lor, cât şi un club dedicat celor pasionaţi de scris. 
În Suedia, în anii trecuţi a luat amploare o iniţiativă naţională de a aduce serviciile de bibliotecă mai aproape de locul de muncă al oamenilor, în special în profesii mobile sau întreprinderi mici. Astfel, cu ajutorul sindicatelor şi beneficiind de ajutor financiar din partea statului, s-au înfiinţat câteva biblioteci stradale pentru şoferii de TIR!
În anul 2009, biblioteca mobilă care deservea satul Bjelland din Norvegia s-a confruntat cu probleme care puteau să ducă la întreruperea activităţii. În acelaşi timp, magazinul local se confrunta la rândul său cu un potenţial faliment. Ideea salvatoare pentru ambele a fost deschiderea unei biblioteci în magazin! Astfel, o încăpere a magazinului a fost transformată cu succes într-o mini-bibliotecă cu 2600 de volume, un computer şi un spaţiu de lectură, sub supravegherea vânzătorului şi vizita săptămânală a unui bibliotecar.

 

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Top