Laborator practic

Ideea de bază:

Bibliotecile moderne ca loc al cunoaşterii trebuie să ţină pasul cu noile tehnologii. Printre cele mai atractive servicii oferite adolescenţilor şi tinerilor, dar nu numai, se numără o serie de spaţii interactive în care aceştia dobândesc şi exersează abilităţi practice, în care au libertatea de a se familiariza şi a testa noi tehnologii sau în care chiar dezvoltă noi idei şi modele. Astfel de programe pot fi coordonate de profesori, ingineri sau, cel mai adesea, chiar de tineri, care pot învăţa foarte eficient unii de la alţii!

Scopul acestor programe de voluntariat:

Alfabetizare digitală şi media, dezvoltarea de deprinderi tehnice şi practice pentru uzul zilnic sau în vederea angajării, dezvoltare de abilităţi de prezentare şi vorbit în public, familiarizare şi trezirea interesului pentru noile tehnologii, dezvoltare personală prin dezvoltarea de hobby-uri, stimularea creativităţii, învăţarea din greşeli şi eşecuri, dezvoltarea abilităţilor de rezolvare de probleme, învăţare de la egal la egal, creşterea încrederii în sine a tinerilor, socializare, şamd.

Sugestii de activităţi & roluri pentru voluntari:

  • strângere de fonduri şi donaţii în produse (noi sau folosite) pentru dotarea unui laborator cu echipamente de uz de birou (computer, smartphone, ebook reader, telefon cu centrală, aparat de fax, multifunctională cu copiator şi scanner, laminator, aparat de spiralat), echipamente ştiinţifice (microscop, lupă, binoclu), echipamente ca suport pentru activităţi artistice (aparat foto sau video, sintetizator de sunete şi alte instrumente muzicale, programe de software pentru prelucrat imagini, video sau sunete), echipament pentru activităţi practice precum traforaj, maşină de cusut şamd.
  • inventarierea, evaluarea, instalarea şi întreţinerea echipamentelor
  • organizarea adecvată a spaţiului în care vor fi plasate echipamentele
  • recrutarea de profesori sau tineri cu abilităţi de instruire privind utilizarea echipamentelor din laborator
  • atragerea tinerilor către acest nou serviciu
  • dezvoltarea de parteneriate în comunitate (cu şcoli, organizaţii de profil, companii, instituţii) pentru promovarea, dotarea sau întreţinerea laboratorului, etc.
  • realizare de intrucţiuni, panouri informative despre utilizarea echipamentelor

Exemple de programe:

Biblioteca Publica din Denver (SUA) a inaugurat recent un serviciu numit ideaLAB, adresat adolescenţilor cu vârste cuprinse între 12 şi 19 ani. IdeaLAB oferă acces liber timp de 20 de ore pe săptămână la un laborator dotat cu echipamente care le permit parcurgerea a 6 serii de activităţi şi anume muzică, artă, web, video, jocuri şi electronice. Iniţial gândit sub formă de lecţii pe aceste teme, programul nu a avut succesul scontat pentru ca elevii nu doreau să participe la alte lecţii după şcoală. Prin urmare programul a fost flexibilizat şi acum permite acces nerestricţionat la aparatură, într-o atmosferă relaxată în care aceştia simt că pot încerca, experimenta si învăţa în propriul ritm, prin încercare şi eroare. De asemenea, programul le permite să realizeze proiecte personale, cărora le simt utilitatea.
Iniţiativa Gen2Gen, din Marea Britanie, a adus la un loc tineri voluntari şi beneficiri vârstnici pentru a le dezvolta acestora din urmă abilităţile de utilizare a computerului şi mai ales de navigare pe Internet. Gândit ca un proiect intergeneraţional, tinerii voluntari au fost instruiţi mai întâi cu privire la problematica diferenţei de vârstă şi aspecte de comunicare. Biblioteca Publică din Birmingham, filiala Kings Norton, a fost locul unde s-a derulat proiectul pilot, pentru ca apoi ideea să fie replicată la nivelul altor biblioteci.
Frysklab este un program tip FabLab (Fabrication Laboratory sau Laborator Fabrica – un atelier de producţie de prototipuri 3D după modele create pe computer) dezvoltat de Biblioteca din Fryslân (Olanda), primul atelier de acest tip deţinut de o bibliotecă din Europa (după modelul Bibliotecii Publice din Westoport, USA). Un microbuz folosit încă din 1951 ca bibliotecă mobilă a fost reamenajat şi dotat cu aparatură de printare 3D şi face deplasări într-o zonă rurală din partea de nord a Olandei, în beneficiul copiilor din ciclul primar şi secundar. Ideea a pornit de la problemele socio-economice cu care se confuntau aceste comunităţi rurale şi lipsa de personal calificat în domenii tehnice. Programul a fost pus pe picioare în strânsă colaborare cu o echipă cu cunoştinţe ştiinţifice, tehnologice şi educaţionale solide. Frysklab stimulează interesul în tehnologie şi deprinderile tehnice sau de bricolaj ale copiilor, crescând gradul de alfabetizare digitală. Programul îşi propune să dezvolte competenţe absolut necesare în acest secol şi anume antreprenoriatul, împărtăşirea informaţiilor, colaborarea, rezolvarea de probleme şi creativitatea.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Top