Probleme sociale

Ideea de bază:

Biblioteca este un loc al diversităţii – nu doar a diversităţii de idei, dar şi a diversităţii de oameni. În eforturile lor de a se apropia de comunitate, bibliotecile nu pot ignora diferenţele şi problemele sociale cu care se confruntă beneficiarii săi. Biblioteci din România şi din întreaga lume dezvoltă activităţi şi chiar programe de lungă durată adresate în mod specific unor categorii dezavantajate (vârstnici, persoane fără adăpost, persoane cu dizabilităţi, femei victime ale abuzului, etc.) şi pentru a face cunoscute şi a ameliora, cu ajutorul voluntarilor, diverse probleme sociale.

Scopul acestor programe de voluntariat:

Conştienizarea cu privire la diverse probleme sociale, aport direct în ameliorarea acestor probleme, diversificarea bazei de beneficiari ai bibliotecii, creşterea coeziunii sociale în comunitate, şamd.

Sugestii de activităţi & roluri pentru voluntari:

  • identificarea de beneficiari sau de organizaţii care deservesc diverse categorii de beneficiari cu care se doreşte colaborarea
  • promovarea serviciilor destinate unor categorii speciale de beneficiari
  • organizarea de campanii sau evenimente de conştientizare pe teme sociale
  • identificarea unor vorbitori sau persoane resursă pentru astfel de evenimente (de ex. pentru biblioteca vie)
  • organizarea sau facilitarea de ateliere destinate acestor categorii (socializare, jocuri, utilizare computer, telefon sau diverse echipamente de uz zilnic, alfabtizare, etc.)
  • deplasare la domiciliul unor persoane sau la diverse instituţii-gazdă pentru oferirea de diverse servicii

Exemple de programe:

La Biblioteca Publică din Toronto (Canada), în 2010 s-a organizat prima bibliotecă vie, ca o modalitate de a reînvigora poveştile personale ca modalitate de învăţare şi de înlăturare a barierelor sociale. Printre voluntarii pe post de cărţi, care şi-au spus povestea celor care îi “împrumută” s-au numărat un căţugăr tibetan, un jurnalist, un bolnav de paralizie cerebrală şamd. Ideea bibliotecii vii a apărut acum peste 10 ani, la Copenhaga, ca o modalitate de a aduce la un loc oameni din medii diferite şi de a înlătura prejudecăţile prin conversaţii unu la unu.”
În urma unui parteneriat dintre Biblioteca Publică din Zagreb şi centrul de voluntariat local, a fost dezvoltat un program de alfabetizare, de dezvoltare de alte abilităţi necesare pe piaţa muncii (inclusiv IT), respectiv sesiuni de socializare şi jocuri de societate în incinta bibliotecii, pentru persoane fără adăpost. De asemenea, unele persoane fără adăpost s-au implicat apoi ca voluntari în susţinerea de ateliere pe teme IT. Activităţile au fost demarate în urma unui parteneriat cu Asociaţia Street Companion, care se ocupa de problema persoanelor fără adăpost implicându-le în scrierea de articole şi vânzarea unor reviste numite Street Lamps, şi apoi în parteneriat cu diverse adăposturi pentru aceste persoane.
Voluntarii Bibliotecii Județene  „I.S. Bădescu” Sălaj sunt implicaţi de multă vreme în diferite activităţi adresate unor probleme sociale, precum: să ducă o carte la persoane vârstnice sau nedeplasabile, să se deplaseze la persoane cu dizabilități pentru a-i ajuta să comunice cu familia prin intermediul mijloacelor electronice (utilizând echipamentele bibliotecii), să ofere informații de la distanță, să cumpere medicamente pentru persoane singure care nu se pot deplasa, să-i ajute la diverse nevoi (plata utilităților ș.a.), să ajute la teme copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, şamd.”
În eforturile sale de incluziune, biblioteca din Leicester (UK)a demarat în 2001 un proiect de implicare a refugiaţilor în activităţile bibliotecii, ca voluntari. Unul dintre obiectivele proiectului a fost diversificarea şi adaptarea serviciilor bibliotecii pentru acest grup social, prin feedbackul obţinut de la voluntarii aparţinând acestui grup. Rezultatele nu s-au lăsat aşteptate, voluntarii reuşind de-a lungul timpului să influenţeze serviciile bibliotecii în câteva aspecte şi anume: dezvoltarea de materiale informative şi de promovare a bibliotecii ţintite către membrii acestui grup, achiziţia de carte relevantă pentru acest grup specific, iniţierea unui grup de studiu al limbii engleze pentru aceştia, cursuri despre cetăţenie şi abilităţi IT şi oferirea de consultanţă. Alte efecte benefice au fost demararea unor colaborări dintre bibliotecă şi organizaţii active în domeniul refugiaţilor, care au generat proiecte precum Hatnews (o agenţie media cu ştiri scrise şi culese de refugiaţi) sau Babies of the World (un grup de mame refugiate şi copiii lor).
În 2011, la Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai Bihor a luat fiinţă un grup de suport pentru cuplurile infertile, moderat de un psiholog voluntar în colaborare cu un bibliotecar. Activitățile s-au derulat lunar, timp de 5 luni.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Top