Conceptul de “Bibliotecă V”

Ce este Biblioteca V?

Proiectul de faţă vă propune conceptul de Biblioteca V. Viziunea Bibliotecii V este aceea a unei biblioteci deschise şi dinamice, un refugiu cultural și comunitar, un spațiu de recreere și de învățare liberă, o bibliotecă ce ține pasul cu nevoile comunității și este orientată spre rezolvarea problemelor acesteia prin împuternicirea cetățenilor, de toate vârstele și din toate categoriile sociale, și prin crearea unui forum de dezbatere pentru activități civice, oferirea unui serviciu de informare actualizat constant și a unui spațiu prietenos în care membrii comunității – uniți într-o rețea de voluntari sprijinitori ai bibliotecii – șă își exprime și să își pună în aplicare ideile și inițiativele comunitare. Biblioteca V este o instituție modernă care recunoaște valoarea și importanța voluntariatului în dezvoltarea comunitară, își conștientizează rolul în cadrul acesteia și își valorifică resursele și poziția de agent al schimbării în comunitate prin sprijinirea activă a dezvoltării și promovării voluntariatului în plan local și regional. Biblioteca V oferă un punct de informare despre voluntariat in general si oportunitatile de implicare din biblioteca in mod special.

Sloganul nostru: Biblioteca V – cuPRINDE iniţiativa!

Competiţia insignelor!

Pentru a putea măsura evoluţia lor, dar şi pentru a motiva bibliotecile beneficiare în proiectul nostru, am lansat către acestea provocarea de a-şi adjudeca statutul de Biblioteca V! Mai mult de atât, am creat 5 nivele de profesionalism în gestionarea voluntarilor bibliotecii, pe care le-am evaluat la intrarea în proiect (iulie 2014) şi pe care le vom re-evalua în urma interventiei din proiect, în luna iulie 2015.

Cele 5 niveluri de profesionalism sunt:

 1. Biblioteca V Aspirantă – aflată la început de drum în implementarea unor mecanisme de management al voluntarilor şi care aspiră la mai mult.
 2. Mini Biblioteca V  – a facut deja unele progrese pe drumul managementului voluntarilor şi îşi propune măsuri concrete de a-şi îmbunătăţi sistemul de implicare a voluntarilor.
 3. Biblioteca V Matură – are un sistem relativ dezvoltat de management al voluntarilor si implica voluntari în activităţi diverse, înţelegând valoarea acestora.
 4. Super Biblioteca V – lucrează intensiv, structurat şi pe termen lung cu voluntari, implicarea lor fiind parte din strategia de ansamblu a instituţiei.
 5. Biblioteca V Expertă – are un sistem de managementul voluntarilor foarte bine pus la punct şi se preocupă constant de rafinarea şi punerea lui în valoare.

Criteriile pe care le-am folosit în această evaluare sunt:

 • Numărul de voluntari implicaţi
 • Existenţa unui coordonator de voluntari
 • Durata experienței în lucrul cu voluntari
 • Instrumente de managementul voluntarilor folosite
 • Diversitatea de tipuri de activități în care implică voluntari
 • Număr de evenimente publice în care implică voluntari
 • Existența datelor despre profilul voluntarilor
 • Numărul de ore de voluntariat/voluntar/lună (în perioada implementării programului)
 • Reflectarea programului de voluntariat în mass-media (în perioada implementării programului)
 • Numărul de cetățeni atinși prin program, raportat la numărul de voluntari implicați (în perioada implementării programului)

Rezultatele evaluării – distincţii acordate bibliotecilor din proiect:

În cadrul proiectului au avut loc două runde de evaluare a bibliotecilor implicate, una la debutul programelor de voluntariat implementate de acestea şi cea de-a doua la finalul proiectului, care a marcat si finalul majorităţii programelor.

Distincţiile şi insignele acordate în urma celor două evaluări, care reflectă foarte vizibil evoluţia bibliotecilor în ceea ce priveşte un management profesionist al voluntarilor, pot fi consultate aici:

Comments (2) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Top