Apel de înscriere a bibliotecilor publice în proiectul Raftul cu Iniţiativă

Vreți să fiți o BIBLIOTECĂ V?
Vreți o nouă abordare a implicării voluntarilor în programele bibliotecii?
Raftul cu iniţiativă caută biblioteci dornice să se dezvolte!

Pro Vobis şi ANBPR invită bibliotecile publice din România să se înscrie în procesul de selecţie pentru proiectul Raftul cu iniţiativă, în cadrul căruia oferim unui număr de 15 biblioteci intervenție personalizată complexă în profesionalizarea muncii cu voluntarii și dezvoltarea capacității de a implementa programe de voluntariat.

Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), implementează în perioada mai 2014-iunie 2015 proiectul „Raftul cu inițiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci”, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România. Proiectul își propune diversificarea oportunităţilor de implicare prin voluntariat în cadrul bibliotecilor publice din România, care să ofere oportunități calitative de implicare a cetățenilor de orice vârstă în beneficiul comunităților pe care le deservesc.

Ce responsabilităţi presupune implicarea în proiect?

 • Delegarea de către conducere a 2 bibliotecari pentru activităţile prevăzute de proiect, care se vor derula de la momentul selecţiei până în iunie 2015
 • Formarea a 2 bibliotecari din biblioteca dvs. în managementul voluntarilor și al programelor de voluntariat (14-19 septembrie 2014) şi într-un domeniu conex (ianuarie 2015)
 • Participarea timp de 6 luni într-un program de consultanţă (online şi o sesiune faţă-în-faţă), inclusiv analiză de nevoi, pentru dezvoltarea și implementarea unui program de voluntariat pe termen mediu şi lung
 • Amenajarea unui punct de informare cu privire la voluntariat în incinta bibliotecii, numit Raftul cu Iniţiativă, cu sprijinul proiectului
 • Organizarea unui eveniment public în Săptămâna Naţională a Voluntariatului, cu sprijinul proiectului
 • Promovarea proiectului, raportare periodică şi păstrarea legăturii cu echipa de proiect

Ce beneficii puteţi avea?

 • Vizibilitate la nivel comunitar şi național, poziționarea instituției ca bibliotecă activă, modernă, centru de resurse și oportunități pentru comunitate
 • Capacitate crescută de a recruta și de a reține voluntari din diferite categorii, care să contribuie la dezvoltarea instituției, a comunității și la dezvoltarea lor personală
 • Dezvoltare instituțională prin formarea unui corpus de experți recunoscuți în domeniu şi dezvoltarea de noi servicii care să servească nevoilor comunității și ale instituției
 • Acces la schimb de experienţă cu alte biblioteci, idei şi modele de programe de voluntariat
 • Oportunitatea de evaluare şi certificare a bibliotecii ca Bibliotecă V, un concept nou dezvoltat în cadrul acestui proiect, adresat celor mai active biblioteci în domeniul voluntariatului. Biblioteca V este un spațiu dedicat oportunităților de învățare și dezvoltare continuă, un punct de informare cu privire la voluntariat și beneficiile acestuia, dar și un loc unde ideile noi de proiecte vor putea fi puse în aplicare.

Criterii de eligibilitate

Se pot înscrie în proiect biblioteci publice din România.

Procedura de înscriere

Termen de înscriere: 20 iulie 2014, ora 21.00.

Toate înscrierile vor fi supuse unui proces de selecție. Dosarul de candidatură va cuprinde:

 • Formularul de înscriere (ataşat aici) completat în întregime, semnat şi ştampilat de conducerea instituţiei
 • anexe relevante pentru activitatea bibliotecii în comunitate (ultimul raport anual / diplome / certificări relevante / fotografii / blog / buletine informative / alte dovezi ale implicării voluntarilor).

Aplicațiile se trimit doar online, pe adresa corina@provobis.ro, menționând în subiectul mesajului “Înscriere proiect Raftul cu inițiativă – Biblioteca [numele bibliotecii dvs.]”, cu documentele în format word/pdf/jpeg atașate mesajului.

Prin înscrierea în acest proiect, instituțiile candidate își asumă participarea activă în toate etapele și activitățile proiectului, detaliate în calendarul proiectului de mai jos. De asemenea, instituțiile candidate își asumă să delege 2 angajați care vor reprezenta biblioteca în activitățile din cadrul proiectului, participând la cursurile de formare planificate și la celelalte activități prevăzute, și păstrând legătura în permanență cu echipa de proiect.

Criterii de selecție

 • Înscrierea până la termenul limită anunțat și respectând procedura din apel
 • Capacitatea de implicare a voluntarilor în activitățile și programele bibliotecii
 • Motivația privind implicarea în proiect
 • Angajamentul privind implementarea tuturor activităților din proiect

Calendarul proiectului

Perioada Activitatea
9-20 iulie 2014 înscrierea candidaților
21-30 iulie 2014 selecția beneficiarilor
31 iulie 2014 anunțarea instituțiilor beneficiare selectate
1-8 august 2014 contractare
11-29 august 2014 realizarea analizei de nevoi de training a beneficiarilor
15-20 septembrie 2014 training Managementul Voluntarilor și al Programelor de Voluntariat
septembrie 2014 – martie 2015 oferire de consultanță pentru implementarea de programe de voluntariat
ianuarie 2015 training suplimentar pentru capacitarea bibliotecilor în implementarea programelor
octombrie 2014 – mai 2015 implementarea programelor și crearea punctelor de informare Raftul cu Inițiativă
mai 2015 implementarea evenimentelor publice în Săptămâna Naţională a Voluntariatului
iunie 2015 evaluarea finală a proiectului și a activităților

Cine suntem?

Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariatare o experienţă de peste 15 ani în dezvoltarea voluntariatului, prin programe de dezvoltare a infrastructurii de voluntariat, profesionalizarea managementului voluntarilor, promovarea implicării în acţiuni de voluntariat. Misiunea Pro Vobis este de a dezvolta voluntariatul prin activităţi de instruire, consultanţă, cercetare şi facilitarea colaborării tuturor factorilor interesaţi şi de a promova voluntariatul în România ca resursa viabilă şi de neînlocuit în soluţionarea problemelor cu care se confruntă societatea. Echipa noastră are o bogată experienţă de formare şi consultanţă în domeniul managementului voluntarilor, al programelor de voluntariat şi al centrelor de voluntariat. Mai multe detalii puteţi afla accesând www.provobis.ro.

Cu o vechime de peste 20 de ani, ANBPR – Asociaţia Națională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) facilitează membrilor săi, dar şi comunităţii largi a utilizatorilor serviciilor de bibliotecă, accesul la oportunităţi de formare şi dezvoltare profesională, la metodologii, instrumente şi standarde de lucru moderne, informaţii legislative, precum şi la subiecte de maximă actualitate din zona biblioteconomiei şi a ştiintelor informarii şi documentării. Mai multe detalii puteţi afla accesând www.anbpr.org.ro.

Contact

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la tel. 0755 045 100 sau 0264 412897, e-mail corina@provobis.ro, persoană de contact: Corina Pintea, coordonator proiect, sau să accesaţi http://raftulcuinitiativa.provobis.ro sau pagina de Facebook a proiectului www.facebook.com/raftulcuinitiativa.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Top